Разписание на Автогара Нова Загора

Телефон на Автогара Нова Загора: 0885 887 113

Адрес Автогара Нова Загора: ул. „Цар Освободител” № 5

РАЗПИСАНИЕ

на Автогара Нова Загора

 

Направление Час
Стара Загора 6:451; 07:402; 08:15**; 09:30; 10:00**;11:00; 12:30;13:15**­­­­­­­;14:15; 17:30; 17:402
Сливен 06:00*; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00*;12:205;13:00;14:00;15:00;16:00**;17:00**;16:30****
Ямбол 07:153;10:503;15:304
Казанлък 11:30; 17:20
Раднево 07:30; 09:30;1 0:30; 11:30; 12:30; 14:00; 16:00; 17:00
Събрано 13:30
Караново 06:00; 7:00; 10:50; 11:30; 13:30; 16:45; 17:20
Баня 06:45; 07:10; 10:15; 11:10; 12:15; 13:15*; 15:15*; 16:45; 17:15; 19:00
Радецки 07:15;1 1:30; 13:15*; 15:00*** ; 17:15*
Питово 07:15; 13:30; 17:30
Съдийско Поле 08:00; 12:20; 16:45*
Твърдица 07:10; 16:45

 

*  – Не се изпълняват в събота и неделя

** –  Не се изпълняват в неделя

*** –  Изпълнява се само в събота и неделя

****  Изпълнява се само в неделя

1 – През Караново

2 – През Събрано

3 – През Прохорово

4 – През Омарчево

5 – През Кермен