Уебкамера от Нова Загора, до ЖП гарата.

Собственик на уебкамерата в Нова Загора – Цанко Цанев;

––––––––

Уебкамера от село Еленово

село Еленово
Собственик на камерата в Еленово – Стоядин Димитров;