Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания  за частичните избори на кмет на Община Нова Загора на 3 юли 2022 г., по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет Посредник Предмет на договора Срок на договора Медиа Обща стойност Ів лева, крайна ценаІ
Инициативен комитет –  „Кремена Петрова”   Частични избори за кмет на Община Нова Загора на 3 юли 2022 г. Не   Излъчване на клип От 20 юни до

1 юли 2022 г.

Радио „Нова”- Нова Загора 204.00 лв.
 ПП „ГЕРБ”

Частични избори за кмет на Община Нова Загора на 3 юли 2022 г.

 

Не   Излъчване на клип От 27 юни до 1 юли 2022 г. Радио „Нова”-Нова Загора 120.00 лв.
Инициативен комитет „Иван Иванов”

Частични избори за кмет на Община Нова Загора на 3 юли 2022 г.

 

 

 

 

Не   Излъчване на клип От 24 юни до 1 юли 2022 г. Радио „Нова”-Нова Загора 324.00 лв.