Контакти

ЗА КОНТАКТИ:

Доставчик на медийната услуга: „Меридиан 26“ ООД
8900 гр. Нова Загора, пл. „Свобода“ 1
Управител: Цанко Цанев,
Телефони: 0896 28 58 15; 0457 6 32 14
Е-mail: canko_mitev@abv.bg

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg
http://www.cem.bg/

Комисия за регулиране на съобщенията
гр. София 1000, ул. Гурко № 6 Еmail: info@crc.bg
Телефони за контакт:
Председател: 949 23 35
Деловодство: 949 21 40
www.crc.bg