На 9 декември 2014 г. от 18 часа в Клуба на дейците на културата новозагорци се срещнаха с акад. проф. Димитър Папазов. Поводът беше представянето на новата му книга „Зелен живот” в родния му град, организирано от Община Нова Загора и библиотеката при НЧ „Д. П. Сивков – 1870”.
Златина Великова представи госта пред нетърпеливата публика: „Човек, обиколил света, но незабравил своите корени”. Проф. Папазов е завършил история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. След приключването на образованието си работи в национален музей. По това време започва научните си изследвания в неправителствения сектор и в
образователната сфера, продължавайки научната си дейност. Проучванията му са предимно в областта на интеркултурните отношения. Автор е на публикации в Белгия, Русия, Унгария, Холандия, Испания и други страни. Чуждестранен професор е на Международната Кирило-Методиева академия за славяно просвещение в Москва, обединяваща видни учени от Европа и Азия; член-кореспондент на Международната академия по българознание, иновации и култура. За него може да се каже много, биографията му е дълга, житейският и професионалният му живот – богати и ползотворни. Учен, общественик, радетел за българското, акад. проф. Папазов е един от новозагорците, с които не само родният ни град, а цяла България може да се гордее. Получил и заслужил с труда си много отличия, грамоти и награди, вписан в регистрационната книга „Граждани на света” в Париж.
През целия си живот проф. Папазов носи в себе си връзката си с родното място, с което той свързва и името на видния министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски – Стоян Омарчевски. Новата му автобиографична книга отново го довежда в Нова Загора.
В залата бяха и малките родолюбци от РК „Традиция” към НУ „Л. Каравелов” , които поздравиха госта със стихове, посветени на Родината и родното място.
След тяхното изпълнение Златина Великова покани проф. Папазов да разкаже историята на новата си книга „Зелен живот”.
В първия си вариант тя е издадена най-напред в Германия. Поводът за написването й е излизането в западния печат на много публикации, които отричат приноса на България за развитието на обществения живот и обрисуват страната ни крайно негативно. Воден от намерението си да представи Родината ни в истинска светлина, проф. Папазов подготвя книга, която се радва на голям успех в Германия и научните среди в Европа. Получава предложение да я преведе и издаде и в Родината си и след преработка и допълване се ражда творбата му „Зелен живот”. Тя може да се определи като биографична, но носи белега и на документално четиво, тъй като отразява обществения живот в страната ни. В нея са споменати с благодарност хора, допринесли със своята дейност за развитието й. Отделена е немалка част и на Нова Загора.
В края на срещата акад. проф. Папазов раздаде автографи на своите читатели. Той подари книгата си и на Градската библиотека, където читателите мотаг да я намерят и да се върнат назад в годините на една друга Нова Загора – по времето, когато улиците не са били асфалтирани, но в нея са се раждали родолюбиви новозагорци, личности, поели от нашия град към света.
Последна промяна ( 10 дек 2014 )
Среща с акад. проф. Димитър Папазов и представяне на автобиографичната му книга „Зелен живот“

Творческа среща с акад. проф. Димитър Папазов на която беше представянето на новата му книга „Зелен живот”, организирано от Община Нова Загора и Общинска читалищна бибилотека „Д. П. Сивков – 1870” се проведе в КДК, на 9 декември.
Златина Великова представи автора: „Човек, обиколил света, но незабравил своите корени”. Проф. Папазов е завършил история в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. След приключването на образованието си работи в национален музей. По това време започва научните си изследвания в неправителствения сектор и в образователната сфера, продължавайки научната си дейност. Проучванията му са предимно в областта на интеркултурните отношения. Автор е на публикации в Белгия, Русия, Унгария, Холандия, Испания и други страни. Чуждестранен професор е на Международната Кирило-Методиева академия за славяно просвещение в Москва, обединяваща видни учени от Европа и Азия; член-кореспондент на Международната академия по българознание, иновации и култура. За него може да се каже много, биографията му е дълга, житейският и професионалният му живот – богати и ползотворни. Учен, общественик, радетел за българското, акад. проф. Папазов е един от новозагорците, с които не само родният ни град, а цяла България може да се гордее. Получил и заслужил с труда си много отличия, грамоти и награди, вписан в регистрационната книга „Граждани на света” в Париж.
През целия си живот проф. Папазов носи в себе си връзката си с родното място, с което той свързва и името на видния министър на народното просвещение в правителството на Стамболийски – Стоян Омарчевски. Новата му автобиографична книга отново го довежда в Нова Загора.
В залата бяха и малките родолюбци от РК „Традиция” към НУ „Л. Каравелов” , които поздравиха госта със стихове, посветени на Родината и родното място.
След тяхното изпълнение Златина Великова покани проф. Папазов да разкаже историята на новата си книга „Зелен живот”.
В първия си вариант тя е издадена най-напред в Германия. Поводът за написването й е излизането в западния печат на много публикации, които отричат приноса на България за развитието на обществения живот и обрисуват страната ни крайно негативно. Воден от намерението си да представи Родината ни в истинска светлина, проф. Папазов подготвя книга, която се радва на голям успех в Германия и научните среди в Европа. Получава предложение да я преведе и издаде и в Родината си и след преработка и допълване се ражда творбата му „Зелен живот”. Тя може да се определи като биографична, но носи белега и на документално четиво, тъй като отразява обществения живот в страната ни. В нея са споменати с благодарност хора, допринесли със своята дейност за развитието й. Отделена е немалка част и на Нова Загора.
В края на срещата акад. проф. Папазов раздаде автографи на своите читатели. Той подари книгата си и на Градската библиотека, където читателите мотаг да я намерят и да се върнат назад в годините на една друга Нова Загора – по времето, когато улиците не са били асфалтирани, но в нея са се раждали родолюбиви новозагорци, личности, поели от нашия град към света.