Tag - община Нова Загора

Kултурните прояви в община Нова Загора за месец декември 2014 г.

Култура

С над 40 прояви в Нова Загора и селата на Общината ще бъдат отбелязани Коледа и Нова година. Организатори на концерти, състезания, пресъздаване на обичаи, изложби, са Община Нова Загора, кметствата, неправителствени организации, читалища, пенсионерски клубове. С П…