За нас

  • По инициатива на Радио „Нова”-Нова Загора, през 2014 г., Общинският съвет именува в Нова Загора първия извънстоличен площад „Журналист”.
  • Радио “Нова” Нова Загора учреди наградата “Радиоличност на годината”, която се връчва в навечерието на Празника на радиото – 14 октомври. Призът се присъжда за всеотдайност, активност и сътрудничество, проявени към медията. Носители на плакета „Радиоличност на годината” са били: 2012 г. – Галя Захариева, бивш заместник-кмет на Община Нова Загора, народен представител в 42, 43, 44 Народно събрание; 2013 г. – Маргарит Тодоров – заместник-кмет на община Нова Загора; 2014 г. – Светла Стоянова, заместник-кмет на община Нова Загора; 2015 г. – Николай Грозев – кмет на община Нова Загора, трети пореден мандат.
•

Заедно с Община Нова Загора и СБЖ, Радио “Нова”-Нова Загора беше инициатор на “Кръгла маса” през 2012 г., първата проява по повод 120 години организирано журналистическо движение в България, в която участва общинското ръководство на Нова Загора, УС на СБЖ, членове на СБЖ в Нова Загора и други дружества на СБЖ в страната.

  • Радио “Нова”-Нова Загора, през 2013 г., беше инициатор за създаване, в Нова Загора, на дружество на Съюза на българските журналисти, в което членуват и журналисти от общини извън Сливенска област.
  • Радио “Нова”-Нова Загора е инициатор на срещите на ефирните местни радиостанции през: 2015 г. – в Трявна; 2016 г. – в Карлово; през 2017 г. в Трявна.
  • 
 Радио “Нова”-Нова Загора има сключен договор за сътрудничество с Факултет “Журналистика и масови комуникации” при СУ “Св. Климент Охридски”.
  • Признание и обществен авторитет за Радио “Нова”-Нова Загора са отличията и наградите, присъдени на управителя на Радиото – Цанко Цанев от:

Община Нова Загора – “Журналист на годината” – 2010, 2013, 2014, 2017;

Читалище „Диньо Петров Сивков” – Нова Загора, 2016 г. –  приза „Веста”, категория „Журналистика”;

“Златно перо на СБЖ”; “Плакет на СБЖ”.

  • Особено ценни са грамотите-благодарности, присъдени на Радио „Нова” Нова Загора, от:

Община Нова Загора,

Общински съвет – Нова Загора;

Районно управление „Полиция” – Нова Загора;

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Общинска комисия по безопасност на движението;

Общински съвет на Съюза на пенсионерите;

Районна служба “Противопожарна охрана и защита на неселението”;

Областен информационен център-Сливен, и други.